Vi som ger ut dessa dokument heter Storstadens Ventilation

Vi har varit ett renodlat entreprenads företag som enbart jobbat med stora och små entreprenader. Nu har företaget tagit en annan riktning och förser privatpersoner med kunskap och material via ett flertal hemsidor.

Under alla år vi varit verksamma inom entreprenader har dessa mallar byggts upp, dels genom kontakter men också av jurister som är verksamma inom området bygg och ventilation, samt genom att noga studera ISO regler och andra viktiga förutsättningar.

Du kan nu som liten eller stor ventilationsentreprenör vara med och räkna på och driva de objekt som tidigare varit svårt, med tanke på alla de dokument och krav som nu ställs på entreprenörens redovisningar kring den dagliga driften av företagets olika hanteringar.

Känn dej trygg med ditt företags profilering och drift genom att köpa alla de undelag och dokument som behövs för att lyckas med en seriös och välarbetat offert.

Lycka till!