Kvalitetsplan Ventilation

kvltplanvent

Denna ISO godkända kvalitetsplan visar beställaren hur ditt företag dagligen jobbar med företagsledning av objektet, kvalitetssystemet, projektgenomgångar, dokumentstyrning, inköp, kontroller och provningar, interna kvalitetsrevisioner och mycket mer.

Mer detaljer

295:- inkl.

Mer information

För att få vara med och räkna på de stora ventilations entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt.

Denna ISO godkända kvalitetsplan visar beställaren hur ditt företag dagligen jobbar med företagsledning av objektet, kvalitetssystemet, projektgenomgångar, dokumentstyrning, inköp, kontroller och provningar, interna kvalitetsrevisioner och mycket mer. Detta är viktigt för en beställare när det kommer till poängsättning av anbudsgivaren.


Antal sidor: 11